VB web design studio

Най-доброто качество в интернет рекламата!


"VB design studio" е freelance независимо web-дизайн студио, насочено предимно в изработването на интернет портали за корпоративни и индивидуални клиенти, поддръжката и релкамата им в световната мрежа.

Занимаваме се с изработване на интернет страници, рекламни банери, фирмени лога, редизайн на съществуващи вече страници, интернет реклама, SEO оптимизация, поддръжка и update.

Имаме вече над 15 години опит в тази сфера и за това време постигнахме доста добро ниво на използване на езици като: HTML 5, DHTML, CSS , PHP, MySQL, Photoshop, Flash, и Java.

Доказателство за нашите умения са сайтовете, които сме представили в графата проекти.

Те са с отлична концепция, дизайн, навигация и перфектна оптимизация в интернет пространството.

Представянето в интернет е ключов елемент за всеки бизнес, който цели развитие на клиентската маса и обем на продажби. Добре изпълненото, функционално и визуално, интернет представяне създава Вашият облик пред потенциалните Ви клиенти.

Предлагаме проектиране и изграждане на уеб сайтове, тяхната поддръжка, обновяване и осъвременяване на индивидуални цени, конкурентни на пазара.

Важните моменти в изграждането на един уеб сайт са: достъпност, дизайн, структура, акценти и оптимизация в интернет, ние осигуряваме всичките тези неща.

© 2014, All rights reserved | Design by: